ถามตรงๆ กับจอมขวัญ เผย 3 ข้อดี ของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันโควิด-19 (มีคลิป)

ข้อดีของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น จนมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในวันที่ 26 มี.ค.นี้

ถามตรงๆ กับจอมขวัญ เผย 3 ข้อดี ของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันโควิด-19 (มีคลิป)

ล่าสุด วันที่ 24 มี.ค.63 ในรายการ ถามตรงๆ กับจอมขวัญ ซึ่งได้มีการสัมภาษ์สดทางโทรศัพท์กับ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้กล่าวถึงกรณีทรัพยารทางการแพทย์เริ่มขาดแคลนว่า

เมื่อเช้ามีการสั่งการมาตรการแล้ว ผู้ตรวจราชการทั้ง 12 เขต รวมทั้งส่วนกลาง จะต้องรายงานว่าในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีจุดใดทรัพยากรไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องมีการกระจาย

ถามตรงๆ กับจอมขวัญ เผย 3 ข้อดี ของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันโควิด-19 (มีคลิป)

แต่ในภาพรวมขณะนี้ยังเพียงพอ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในอนาคตด้วย ซึ่งทราบว่าบางโรงพยาบาลมีความต้องการมาก บางโรงพยาบาลมีความต้องการน้อย

และยังได้กล่าวถึงข้อดีหลังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินป้องกันการระบาดของโควิด-19 ดังนี้

ถามตรงๆ กับจอมขวัญ เผย 3 ข้อดี ของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันโควิด-19 (มีคลิป)

1. เรียกศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

2. ระบบการบัญชาการสั่งการจะดีขึ้น จะมีความเด็ดขาดมากขึ้น

3. เปิดเผยข้อมูลลงสื่อที่ชัดเจน นโยบายรับมือเป็นหนึ่งเดียวกัน การสื่อสารครอบคลุมนำเหตุการณ์

ถามตรงๆ กับจอมขวัญ เผย 3 ข้อดี ของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันโควิด-19 (มีคลิป)

ชมคลิป

ที่มา: Thairath