รีบด่วน!! ธ.ออมสินจัดสินเชื่อ “กู้บ้าน ผ่อนเบา” ผ่อนแค่ล้านละ 3 พัน ทั้งบ้านใหม่-บ้านมือสอง (รายละเอียด)

กู้บ้าน ผ่อนเบา

ธนาคารออมสิน จัดวงเงินกู้ 5,000 ล้านบาท ออกสินเชื่อเคหะและบุคคล “กู้บ้าน ผ่อนเบา” ทั้งซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง วงเงินกู้สินเชื่อเคหะไม่เกิน 3 ล้านบาท พร้อมทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 40 ปี โดย 3 ปีแรก ดอกเบี้ยคงที่ 3% ผ่อนสบายๆ ล้านละ 3,000 บาทต่อเดือน นาน 3 ปี ปีที่ 4 เป็นต้นไปดอกเบี้ย MRR-1.00% เฉพาะกลุ่มข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ-พนักงานบริษัทเอกชน

วันนี้ (6 ต.ค. 2562) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อให้คนไทยกลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีสถาบันการเงินรองรับความต้องการสินเชื่อที่ช่วยให้การกู้เงินเป็นเรื่องง่าย

รีบด่วน!! ธ.ออมสินจัดสินเชื่อ "กู้บ้าน ผ่อนเบา" ผ่อนแค่ล้านละ 3 พัน ทั้งบ้านใหม่-บ้านมือสอง (รายละเอียด)

ธนาคารออมสิน จึงได้สนับสนุน สินเชื่อเคหะ ด้วยโปรโมชั่น สินเชื่อเคหะและบุคคล “กู้บ้าน ผ่อนเบา” ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงื่อนไขที่ผ่อนปรน สอดคล้องกับความต้องการมีที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน ทั้งที่อยู่อาศัยใหม่หรือที่อยู่อาศัยมือสอง โดยได้เตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 5,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปล่อยกู้ ซึ่งธนาคารเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค.62

รีบด่วน!! ธ.ออมสินจัดสินเชื่อ "กู้บ้าน ผ่อนเบา" ผ่อนแค่ล้านละ 3 พัน ทั้งบ้านใหม่-บ้านมือสอง (รายละเอียด)

ทั้งนี้โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะและบุคคล ธนาคารให้กู้สินเชื่อเคหะรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท กู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่หรือที่อยู่อาศัยมือสอง พร้อมทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 3.00% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.00% ต่อปี(อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารปัจจุบัน=6.87%ต่อปี) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4 ปี=3.718% พร้อมสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารอย่างน้อย 2 ประเภท โดยสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี พร้อมกันนี้ได้ผ่อนปรนเกณฑ์พิจารณาการเหลือเงินในการดำรงชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคขั้นต่ำสำหรับผู้มีรายได้สุทธิรวมน้อยกว่า 15,000 บาท เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

รีบด่วน!! ธ.ออมสินจัดสินเชื่อ "กู้บ้าน ผ่อนเบา" ผ่อนแค่ล้านละ 3 พัน ทั้งบ้านใหม่-บ้านมือสอง (รายละเอียด)

“ธนาคารออมสินได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับภาวะความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นนี้ ธนาคารได้คิดคำนวณเงินงวดแบบง่ายคือ หากกู้สินเชื่อเคหะ 1 ล้านบาทใน 3 ปีแรกจะผ่อนชำระเพียงเดือนละ 3,000 บาท ผ่อนสบายๆมีเงินเก็บออมหรือนำไปเป็นค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นในการดำรงชีพได้”

ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทางได้แก่ เว็บไซต์: www.gsb.or.th, เฟซบุ๊ก: GSB Society, ไลน์ ออฟฟิเชียล: GSB ธนาคารออมสิน แต่หากมีข้อสงสัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115

ชมคลิป