เช็คด่วน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2562 เงินเข้าวันไหน พร้อมแจกเพิ่มเติมอีกเพียบ!!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2562

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2562 หรือ บัตรคนจน ออกแล้ว จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา อนุมัติขยายมาตรการบรรเทาค่าครองชีพเพิ่มเติมจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ตั้งแต่เดือน ก.ย.62-ก.ย.63

โดยข้อมูลล่าสุดจากกรมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงว่าผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2562 จะได้รับสิทธิเพิ่ม 6 ประเภท แยกดังนี้ 1.ซื้อสินค้า 2.ค่าเดินทาง 3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มครัวเรือน 4.ค่าน้ำ 5.ค่าไฟ 6.ค่าก๊าซหุงต้ม (สำหรับร้านค้า หาบเร่ แผงลอย)

เช็คด่วน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2562 เงินเข้าวันไหน พร้อมแจกเพิ่มเติมอีกเพียบ!!

ส่วนคำถามที่หลายคนกังวล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2562 เงินเข้าวันไหน เงิน 500 บาท จะยังได้อยู่ไหม? โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเข้าวันที่ 1 ต.ค. 2562 เริ่มจากค่าเดินทาง จำพวกรถสารสาธารณะ รถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาท โดยให้สิทธิต่อคนต่อเดือน

เช็คด่วน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2562 เงินเข้าวันไหน พร้อมแจกเพิ่มเติมอีกเพียบ!!

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

1. เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

หมายเหตุ : ผู้มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี ได้ 300 บาท, ผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีขึ้นไป ได้ 200 บาท

2. ค่ารถโดยสารสาธารณะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ : ถ้าเกิน 500 บาท ต้องออกเงินเพิ่มเติมเอง

เช็คด่วน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2562 เงินเข้าวันไหน พร้อมแจกเพิ่มเติมอีกเพียบ!!

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

1. เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เฉพาะผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

2.เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เฉพาะผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

3. ส่วนลดจากค่าก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2562 เฉพาะร้านค้า และหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หมายเหตุ : จ่ายเต็มราคาก่อน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินคืนให้ตามหลัง

เช็คด่วน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2562 เงินเข้าวันไหน พร้อมแจกเพิ่มเติมอีกเพียบ!!

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐจะเก็บภาษี VAT จากผู้มีรายได้น้อยเพียง 2% (จ่ายเอง 1% และออมให้ 1%)

หมายเหตุ : การคืนเงินภาษีแวตเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะแบ่งเป็น

1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องจ่ายภาษีจากการซื้อสินค้าเองตามปกติ ในอัตรา 1%

2. รัฐบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ทุกวันที่ 15 ของเดือน จำนวน 5% ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

3. จะมีการเก็บเงินเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของผู้ถือบัตรฯ จำนวน 1% เพื่อเป็นเงินออมของผู้มีรายได้น้อย หรือหากไม่มีบัญชีกับ กอช. อาจจะเปิดบัญชีเพื่อสะสมไว้

ขอบคุณข้อมูลจาก: Thairath